Vertu mian chính hãng vỏ mới cao cấp là sự lựa chọn lý tưởng cho các doanh nhân thành đạt. Với chi phí hợp lý những vẫn mang lại giá gị cao. Dòng điện thoại Vertu main độ vỏ mới nhất hiện nay, đang được giới mộ điêu săn tìm. Chất lượng của Veru mian độ từ hình thức bên ngoài đến những chi tiết bên trong máy. Hoàn hảo từ hình thức cho đến chất lượng, giúp tôn vinh đẳng cấp của chủ sở hữu.