Richard Mille đã làm ngây ngất con tim của biết bao nhiêu doanh nhân thành đạt trên khắp thế giới. Đây chính là minh chứng cho câu nói: “Nếu bạn có khả năng sáng tạo đủ lớn, bạn sẽ thực hiện được một điều đủ vĩ đại.” Mỗi chiếc Richard Mille đều được thiết kế với những tinh hoa thừa hưởng từ nền công nghiệp cơ khí phát triển mạnh mẽ vào thế kỉ XX.